07 листопада 201 року відбулася зустріч учнів 9 - 11 класів з працівником державної служби зайнятості м.Новоукраїнка Мутіною Л.В., в ході якої наші учні отримали багато цікавої інформації , яка зможе допомогти їм у виборі майбутньої професії ./Files/images/DSCN7269.jpg

Звіт про пророблену профорієнтаційну роботу за 2015-2016 навчальний рік в Новоукраїнській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів №1

Завдання профорієнтаційної роботи цілком збігається із завданнями загальноосвітньої школи, визначеними Законом про освіту. Це підготовка учня до обґрунтованого вибору професії, що задовольняє як особисті інтереси, так і суспільні потреби. Вона містить такі види профорієнтаційної діяльності:

- професійна інформація (учні отримали роздатковий матеріал про професії, які користуються найбільшим попитом на ринку праці; проведено просвітницькі заходи, які дали змогу розширити знання учнів про світ професій; працює інформаційний портал);

- професійне виховання (учні старшокласники навчились складати резюме; ознайомилися з законодавством України про працю неповнолітніх; соціальний педагог ознайомив дітей з основними питаннями, що можуть бути поставлені при співбесіді та телефонній розмові метою яких є працевлаштування).

Профорієнтаційна робота в школі спрямована на формування психологічної готовності учня до трудової діяльності. Важливо заздалегідь дізнатися, чи відповідають професійні інтереси випускників їх здібностям та особливостям характеру.

Серед учнів 9-х класів у січні 2016 року було проведено діагностування за методикою Голанда, яка є важливим та дуже корисним етапом профорієнтаційної роботи. Методика виявляє не тільки професійний тип особливості, але її характерологічні властивості, допомагає учневі усвідомити свої потенційні можливості та перспективи професійної діяльності. Також батькам випускників 9-х класів було запропоновано анкету, яка мала на меті дослідити побажання саме батьків.

В ході допрофільної діагностики було проведено в 8-му класі методику «диференційно-діагностичний опитувальник» (ДДО) за Климовим, яка має на меті встановити професійний тип особливості. Також батьки мали змогу виразити свої думки та побажання через «Анкету для батьків ». Завдячуючи цій роботі, ми маємо певні результати, за якими будемо будувати роботу на наступний навчальний рік.

Для учнів 10-11 класів було запропоновано пройти методику на визначення рівня креативності Торренса та методику на визначення рівня інтелектуального розвитку Фурмана, які значно доповнили знання про вибір професій. Учні 9 та 11 класів мали змогу більш детальніше познайомитися з типами професій «людина-людина», «людина-техніка», «людина-природа», «людина-художній образ», «людина-знакова система» та перевірити свої здібності.

Провідна роль у цій роботі належить класному керівникові. Він протягом тривалого часу, спостерігає за учнями свого класу, вивчає їх індивідуальні особливості, інтереси, здібності й нахили, контактує з батьками, знає виховний потенціал кожної сім'ї. Це дає йому змогу організувати профорієнтаційну роботу на належному рівні. Серед форм такої роботи найефективнішими, що виконують класні керівники є: екскурсії, зустрічі з фахівцями, колишніми випускниками, вечори, диспути, конференції, класні години, заняття в гуртках, що дає їм змогу спостерігати за розвитком у школярів професійних інтересів. З метоюознайомлення з робітничимипрофесіїями в школі встановлено професійний мотиваційний термінал з центра зайнятості, до якого має доступ кожен учень школи.

З огляду на важливу роль у професійному самовизначенні учнів їхніх батьків особливе значення має співпраця в професійній роботі школи і сім'ї. Тому школанамагається направляти зусилля батьків на створення умов для розвитку інтересів, схильностей і здібностей їхніх дітей.

Вибір професії для кожної молодої людини – це вибір свого місця в житті, подальшого шляху навчання і праці.Для свідомого вибору професії у школі організовуються зустрічі з представниками професійних та вищих навчальних закладів, відвідування "Днів відкритих дверей" навчальних закладів, , ярмарків вакансій, проведення предметних тижнів у школі. У школі постійно діє профорієнтаційний стенд, що сприяє свідомому вибору професій школярами.

Активно, в цьому році, пройшов тиждень профорієнтаційної роботи. У ході тижня були проведені цікаві та інформаційно-насичені заходи. Дуже цікаво пройшов захід для учнів 9-11 класів «Ярмарок професій», де учні вдало презентували свою майбутню професію, захист рефератів про професії «Трудова династія моєї родини», «Професійна відповідність», консультації «Умови прийому в учбові заклади», «Потреби ринку праці в спеціалістах, гра «Знатоки професій», практикум «Складання професійного резюме», класні години в 7-8 класах «На порозі дорослого життя», «Калейдоскоп професій», конкурс малюнків в 5-6 класах «Моя майбутня професія».

Профорієнтаційна робота з учнями – один з головних напрямків виховної роботи, яка спрямована на підготовку учнів до свідомого вибору професії, визначення свого місця у суспільстві.

Робота, спрямована на вибір учнями педагогічної професії, проводиться

систематично з учнями всіх класів, але найбільша увага приділяється учням 8-х – 11-х класів.

Завдання профорієнтаційної роботи цілком збігається із завданнями загальноосвітньої школи, визначеними Законом про освіту. Це підготовка учня до обґрунтованого вибору професії, що задовольняє як особисті інтереси, так і суспільні потреби. Вона містить такі види профорієнтаційної діяльності:

- професійна інформація (учні отримують роздатковий матеріал про професії, які користуються найбільшим попитом на ринку праці; проведено просвітницькі заходи, які дають змогу розширити знання учнів про світ професій; працює інформаційний портал);

- професійне виховання (учні старшокласники навчились складати резюме; ознайомилися з законодавством України про працю неповнолітніх).

Профорієнтаційна робота спрямована на формування психологічної готовності учня до трудової діяльності. Завдяки діагностуванню, заздалегідь дізнаємося, чи відповідають професійні інтереси випускників їх здібностям та особливостям характеру.

Серед учнів 9-х класів у лютому місяці 2016 року було проведено діагностування за методикою Голанда, яка є важливим та дуже корисним етапом профорієнтаційної роботи. Методика виявляє не тільки професійний тип особливості, але її характерологічні властивості, допомагає учневі усвідомити свої потенційні можливості та перспективи професійної діяльності. Також батькам випускників 9-х класів було запропоновано анкету, яка мала на меті дослідити побажання саме батьків.

В ході допрофільної діагностики було проведено в 7-х класах методику «диференційно-діагностичний опитувальник» (ДДО) за Климовим, яка має на меті встановити професійний тип особливості. Також батьки мали змогу виразити свої думки та побажання через «Анкету для батьків 7-х класів». Завдячуючи цій роботі, ми маємо певні результати, за якими будемо будувати роботу на наступний навчальний рік.

Для учнів 10-11 класів було запропоновано пройти методику на визначення рівня креативності Торренса та методику на визначення рівня інтелектуального розвитку Фурмана, які значно доповнили дослідження за 2014/2015н.р.

Учні 11-ого класу мали змогу навчатися за курсом «Людина і світ професій», під час якого вони більш детальніше познайомитися з типами професій «людина-людина», «людина-техніка», «людина-природа», «людина-художній образ», «людина-знакова система» та перевірити свої здібності.

Питаннями професійного вибору займаються і класні керівники. Принципово важливо є питання про конструктивну взаємодію фахівців, які працюють у різних професійних напрямах усередині школи (не дивлячись на те, що кожний має свою професійну специфіку). Такої взаємодії можна досягти за допомогою організації та підготовки спільних заходів. Школу протягом року приїздили представники навчальних закладів І-ІІІ рівнів акредитації з профорієнтацією.

Організація профорієнтаційної роботи по школі протягом 2015-2016 навчального року включає такі заходи.

1. Створення комісії по організації профорієнтаційної роботи.

2. Розробка плану заходів по профорієнтаційній роботі (застосовуються різноманітні форми роботи вчителів-предметників на уроках з профорієнтації учнів):

• Участь учнів в олімпіадах, конкурсах, теоретичних конференціях;

• Виховні години на теми : “Вчись поважати свою професію”, “Чи є романтика в твоїй професії”, “Моя професія – професія майбутнього”

• Зустрічі з викладачами ПТУ, ліцеїв, технікумів, вузів;

• Бесіди та лекції з проблем ринкової економіки;

• Опитування на професійну спрямованість та престижність професії;

• Індивідуальні консультації з учнями з питань підвищення інтересу до обраної професії;

• Місячник пропаганди по професіям;

• Виготовлення альбомів по професіям “Розповідь про свою професію”;

• Екскурсії на підприємства, зустрічі, бесіди з керівниками та працівниками підприємств;

• Виставки виробів, творчих робіт;

• Конкурс кращий за професією;

• Робота з батьківськими комітетами груп з питання профорієнтації;

• Вечори – зустрічі поколінь “Професія моїх батьків”;

• Індивідуальні консультації з батьками з питань підвищення інтересу до обраної професії в їх дітей;

• Батьківські збори;

• Участь батьків в шкільних заходах;

• Відвідування учнями виставок та Днів відкритих дверей у технікумах, ліцеях та ВНЗ;

• Участь учнів та працівників школи у “Ярмарку професій”;

• Запрошення спеціалістів ЦЗ у випускні класи з метою працевлаштування;

• Робота програмно-апаратного комплексу «Профорієнтаційний термінал».

• Моніторинг потреб підприємств міста та області по даній професії

3. Підготовка друкованої продукції.

4. Обладнання виставок кращих робіт учнів школи.

5. Підготовка та організація виступів агітбригади з профорієнтації.

6. Поповнення бібліотечного фонду літературою з питань профорієнтації та закріплення інтересу учнів до професії тощо.

Кiлькiсть переглядiв: 10060

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.